KONTAKT

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa hračky Minimani, neváhajte nás kontaktovať.

KONTAKTNÉ INFORMÁCIE


AuLea s. r. o.
Pšeničná 10
Bratislava 821 06
IČO: 50525484
Zapísaná na Okr. súde Bratislava I, odd. Sro, vl.č.114389/Bmail: info@minimani.toys
telefón: +421 948 574 548